NAGASAKI

Mitsubishi Hashima coal mine

Matsushima Ikejima coal mine

Mitsubishi Sakido coal mine

Mitsubishi Takashima coal mine

Muenbotoku Grave

Matsushima Oshima coal mine

mailto: maekawa@hasiru.net